Referat 15.08.2018

Tilstede: Ingri, Gustav, Ingvild, Gaute, Amanda (på skype) og Ane

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Fordelingsmøte: Vi får ønskene våre

- Mingle Vingle i Klubben, torsdag 06. september, 1600-2345

- Økoforum i Biblioteket, torsdag 20. september, 1730-2030

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start