Referat 15.09.2021

Tilstede: Ola, Amanda, Tutta, Mikkel, Bjørn, William og Karoline

Referent: Mikkel

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

!!! Teknisk * Oblater.

Mediene

Kunstnerisk

Hatt 4 VO-samtaler.

FS/FS-AU/GSK

Har vært pauseuke

Leder

Mingle Vingle, oblatsøknader, VO-samtaler og noe mail.

Prosjekter (5 min)

GSS

Det skal planlegges GSS som blir på gløshaugen

Mingle Vingle

Mingle Vingle-video er ferdig laget og vises på torsdag.

Saker

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Sosialt! (1 min)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

*Referat føres ikke

Lenker: Start