Referat 15.10.2014

Tilstede: Magne, Christine, Synne, Rebecca, Camilla, Anette, Lampe, Mats, Hanne, Klara

Referent: Klara

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Budsjettmøter

GS-budsjett 2015

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start