Referat 15.11.2017

Tilstede: Therkel, Amanda, Siggen, Ingri, Hanne, Smidig-Gaute, Even, Smidig-Gustav

Referent: Ambrosia

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start