Referat 16.01.2019

Tilstede: Ingvild, Sandra, Amanda, Gaute, Ane, Bjørn, Ingri, Anny, Gustav (kom bittelitt sent)

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Evaluering av GSS

Vi evaluerer GSS som var i helgen. Fornøyd med gjennomføringen.

Årshjul

Vi lager årshjul for arbeidet vårt det kommende året.

GS V19

Vi synser om hvordan vi kan forbedre oss.

Mingle vingle

Det blir mingle vingle i Strossa 6. februar.

Vedtakssaker

Ekstra oblat til Profil

Profil har økt arbeidsmengde i forbindelse med nybygg. Vi vedtar at profil får tildelt et ekstra funkeoblat dette semesteret.

Eventuelt

Leggsjekk v/Ane

Tallene for fordeling av vakter til leggsjekk må ses over.

Opptak

Vi skal ta opp ny økonomiansvarlig og ny hms-og kursansvarlig

Kritikk av møtet

Langt møte

Sosialt

Vi drar på kanonballturnering

Lenker: Start