Referat 16.02.2016

Tilstede: Mads, Anette, PF, Sigrid, Even, Hanne, Synne, Geir

Referent: PF

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start