Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 16.02.2022

Tilstede: Ola, Ella, Vegard, Tutta, Amanda. Digitalt: Nora, Miriam, William, Bjørn, Tonje.

Referent: Miriam

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Mingle Vingle

Baksida

Gjennomført WS med gjengene om TU, mailet litt, fått inn og tatt/tar hånd om noen saker, vært på mingle vingle, utøvet drikkepress, besøkt SM sitt Allmøte

DS-møtereferat

Siste VO-samtaler, mye kluss med oblater, arr-kunst-møte.

Teknisk

Møte med scenetekniske sjefer. Dealet med søknader. Minglevingle.

Mediene

Kunstnerisk

Minglevingle, VO-samtaler (blir aldri ferdig med det ser det ut som), møte med kunst & arr, fikset oblatkrøll.

FS/FS-AU/GSK

Ekstraordinært FS-møte forrige uke for å godkjenne kontrakt med Ruta (Nybygg-entreprenør).

FS-AU i morgen: Prinsippavtalen til ISFiT, orientering om arbeidet med Trivselsundersøkelsen og Mingle Vingle. Ta opp sak angående henvendelsene fra Under Dusken og personalsaker. Agnete skal i møte med SM angående innkjøp på råbygg.

GSK neste uke: Orientering om disiplinærapparatet, evaluering av opptaket. Ha med noe om Trivselsundersøkelsen og/eller Mingle Vingle?

Leder

VO-samtaler, snakket en del om og jobbet med Prinsippavtalen til ISFiT. Ellers jobbet litt med Disiplinærsystemet og Mingle Vingle, sendt mail.

Prosjekter

Mingle Vingle

Forbered gjengene litt mer på at Mingle Vingle skjer. Både så de kan innføre sine nyopptatte i listebruk og bonger og folk kan betale seg hvite. Barsjefene må forberedes på at nye er hvite på lister og disse listene er delt ut/de nye har gyldige bonger.

Heller spørre om hvilke hybler som har lyst til å åpne og som har lyst til å være tilgjengelige den kvelden. Da kan også gjengene forberede seg og folk kan få dra på fest med nye. Vi har aldri tilbudt oss å vaske før, så vi trenger ikke fortsette med det.

Litt for lite info om hva Mingle Vingle skal være, at det er alkohol, hvor lenge det skal være fest og grad av fest til nyopptatte på forhånd.

Pass på samf-lingo, ikke bare forklar forkortelser, men også bruk minst mulig internspråk.

Trivselsundersøkelse-workshop

Litt krøll med det praktiske. Kontakt i ettertid med flere av gjengene, etablert relasjon med GS/Baksida og gjengene/gjengsjefene.

Brukte litt mye tid på det første, og for lite tid på varslingskanaler. Diskusjonen fløt litt for bra til å avbryte det, men det gikk da ut over de siste punktene.

Generell tilbakemelding: Prøve å ikke ha for mye på en gang i årshjulet, MV, trivselsundersøkelse og GSS.

Flytting til GSuite

Flyttingen nærmer seg ferdig.

Saker

Sakstittel: Hyttetur

Saksnummer: V22-03

Vedtak: Dette blir bra!

Sakstittel: FSUG-sosialt

Saksnummer: V22-16

Orientering: På VO-samtaler med FSUG har det kommet fram at det hadde vært hyggelig å ha noe sosialt sammen. Er dette noe det er interesse for å få til, og i så fall hva da?

Diskusjon
Ikke mange naturlige møtepunkter, hyggelig på finne på noe sammen. Fra gammelt av: FSUG-off, gladiatorturnering hvor man skulle kåre «FS sin favoritt-undergruppe». Konkurranse er bra.

Vedtak: Inviterer til beerpongturnering. Amanda tar ansvar for å arrangere.

Sakstittel: Epost-lister

Saksnummer: V22-17

Orientering: Vi burde se litt på føringene for hvem som ligger på hvilke epost-lister.

Vedtak: Gs@samfundet.no skal fra nå av bare videresende til gs-aktiv@samfundet.no, og aktive panger som ønsker å bli stående der får gjøre det. Gs-nypang@samfundet.no skal skapes, og der skal de nyeste pangene ligge. Hver gjengsjef skal sende mail på starten av året/semesteret og høre hvem som fortsatt vil ligge på lista.

Sakstittel: Renovasjon av Talekoffert 4

Saksnummer: V22-18

Orientering: FSUG og Styret stiller seg positive til å gjøre noe med TK4, og vi har fått signaler fra FSAU om at de kan stille noen midler disponibelt. Fint om noen i GS kan følge opp prosjektet med FSUG og Styret, ta en liten diskusjon på hva vi vil gjøre med TK4?

Diskusjon
Møterom eller Lounge? Veggen ble satt opp for å ha et møterom til for eksempel VO-samtaler. Stemningen ligger generelt på Lounge. Ikke sett inn høyttalere, det legger til rette for feststemning, som det ikke skal være.

Vedtak: Stemning for Lounge. Samarbeider med Profil i videre arbeid med dette.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start