Referat 16.03.2016

Tilstede: Hanne, PF, Line, Sigrid, Geir, Even, Anette

Referent: Line

ToDOs

Post og referat

Fått regning.

Orienteringssaker

GS-ØKO

Budsjettmøter med gjengene.

Jobbmat-ordningen må ses på .

HMS

Baksida

Gjennomført Baksida-forum, 100% oppmøte. Fornøyde folk, positiv tilbakemelding, gjentas. Ønsker konstruktive tilbakemeldinger på hvordan gjøre baksidaforum bedre.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Ingen

Diskusjonssaker

V16-39 Åpningstider på huset

V16-40 Teleslynge

V16-41 Budsjett SM

V16-42 Mailinglister

Eventuelt

Konflikthåndtering

SIGP

GS og økokompetanse

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start