Referat 16.03.2022

Tilstede: Ola, Bjørn, William (sen), Tutta, Ella, Nora

Referent: Mikkel

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Hatt økoforum og gjør oss mentalt klar til rev. budsjetter :))

HMS/Kurs

Denne gutten har hentet 7000 kondomer. Hatt førstehjelpskurs. Mange gjenger som ikke var representert. Ingen fra kunst. Ingen fra SM. Gjerne snakk med VO-områdene deres og si at de burde iaf sende 1 person.

Baksida

Besøksrunde (LøK, KU, Styret), hatt møte ang disiplinærsaksgangen, samarbeidsmøte mellom oss to, mailet med div folk/gjenger, snakket med Fredrik og Alma om P&P (spør Miriam dersom dere ønsker å se svaret fra Alma).

Drift

Mailinglister, overgang til G-suite, tidenes korteste DS, SIGP.

Teknisk

Søknad Regi+VK til FS og teknisk-ans på huset. Oppdatert meg på nye behov hos tekniske.

Mediene

Kunstnerisk

Svar på litt spm :) Snakket med huskoordinator om en ordning der hen har ansvaret for å invitere kunstneriske på GSM.

FS/FS-AU/GSK

Pauseuke forrige uke. FS-AU på torsdag, det tas opp to scenetekniske søknader. Orientering om disiplinærsystemet.

Leder

Er fortsatt syk, så ting går tregt. I hovedsak jobbet med GSS, DIGG-møte på tirsdag. Svart på en henvendelse fra Radio Revolt som vil ha Bakgårds-festival.

Saker

Sakstittel: SoMe-plan

Saksnummer:V22-32

GS bestemmer hensikten med instagrammen sin og litt plan framover

Sakstittel: Drodling på nytt disiplinærsystem

Saksnummer: V22-33

Det diskuteres hvor disiplinæransvaret skal ligge. Skal GS ha en større rolle i dette? Hvis ikke husmann skal ha det, hvem skal ha det?

Innsikten: bruk & kommunikasjon med FSUGene

Saksnummer: V22-34

Vi skal pusse opp innsikten. Vi velger å inkludere de andre FSUG'erne som bruker innsikten.

Penger til SIGP

Saksnummer: V22-35

GS vil ha penger til SIGP.

Sakstittel: Møtekultur

Saksnummer: V22-36

GS er fornøyd med litt fjas under møtene, men kan bli litt mye.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start