Referat 16.04.2013

Tilstede: Kasper, Carl, Randi, Scott, Magne, Raine, Simon, Patrick, Toska

Referent: Toska

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start