Referat 16.08.2017

Tilstede: Hanne, Sigrid, Even, Ragnhild, Anette, Gaute, Amanda

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Ingen post, referat godkjent

Orienteringssaker

GS økonomi

Satt dato for økoforum

HMS

FS ønsker mailrapportering

Baksida

UKA har eget baksideopplegg, har snakket med dem om det.

DS-møtereferat

Teknisk

Instruks for duk

Mediene

IT i Studentmediene har fått godkjent funkeoblatsøknadene sine.

Kunstnerisk

Ikke tilstede.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Ingenting

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start