Referat 16.09.2015

Tilstede: Per Fritjof, Lampe, Carl, Mads, Synne, Sigrid, Hanne, Anette

Referent: Synne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Romfordeling

Prosjekter

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start