! Referat 16.09.2020

Referent: Fredrik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Økoforum har blitt holdt.

Nye retningslinjer til GS - pot er skrevet. Informasjon om andre potter er også gjort tilgjengelig.

Jobber med jobbmat i gjengene.

HMS

Jobber med renholdsplanen til hybelgangene. Har fått inn 3 risikoskjemaer for å få bedre smittevern.

Baksida

Forklares ikke i dette referatet.

DS-møtereferat

Møte med de arrangerende og Styret angående salg av restbilletter til ikke-medlem. Hatt rådgivning med KSG. Møte med kunst/arr.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

Ikke-medlemsbilletter og møte med samf.styret. Møte mellom ds og kunst. Oblater og andre henvendelser.

FS/FS-AU/GSK

*Ruteboka

*Innsamling av informasjonsskriv fra GS.

*Wikivask

*Trivselsundersøkelse

*Jobbmat

Diskusjonssaker

H20-19: Kondombokser

H20-20: Møtekultur

H20-21: Prosjektoblat KLST

H20-15: Gjengbilde

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start