Referat 16.11.2011

Tilstede: Nina, Ekko, Simon, Kasper, Raine og Nøding

Referent: Ekko

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-43 - Status, revideringer og Budsjettforslag 2012

H11-48 - Nedrigg, Kuppel

H11-49 - Status, saker til FS-møte/GSK-møte

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start