Referat 16.11.2016

Tilstede: Mads, Ragnhild, Line, Øyvind L, Even, Sigrid, PF, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Ingen post

Orienteringssaker

GS økonomi

Ingenting å melde.

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Baksideforum i går.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Ingenting å melde.

Vedtakssaker

Funksjonæroblater i SMs IT avdeling Vi vedtar å innstille for en økning i oblater og instruksendring.

Opptak H16 Vi tar opp Erlend som Drifts-VO-kontakt.

Diskusjonssaker

Eventuelt

MingleVingle

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start