Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 16.11.2022

Tilstede: Tutta, Johanne, Bjørn, Ingvild, Miriam, Sebastian, Vegard, Ola

Referent: Miriam

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Snart ferdig med siste revisjon av neste års budsjetter. Jobber med et dokument for å effektivisere budsjettrundene.

Prosjekt

DG har montert bokser til bind og tamponger på Snabeldassen og DG-doen, må bare fylle dem opp. Ser på bestilling av hytte til GSS.

Baksida

Fulgt opp saker som vanlig, hatt møte med Husmann og LK-sjef om samarbeid mellom dem/disiplinærsystemet og Baksidanettverket. Jobbet med TU.

Drift

Teknisk

Hjulpet til med søknader

Mediene

Kunstnerisk

Det er husfest på lørdag, alle de kunstneriske skal være med. Det er valgt ny topp i candiss. Pirum har trøbbel med platerelease, men den kommer. Har orget KF-julebord.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Hatt møter og telefonsamtaler med diverse folk om diverse ting. Møte med Una og Bor, snakket med kultur på Samfundet og gruppen som skal bli opprettet og litt om refleksjoner etter GSK.

Prosjekter

Trivselsundersøkelse

Fått inn 849 svar, det er veldig bra. Har begynt å se på hvordan analysere svarene, litt mer avansert enn tidligere år. Prøver å lage kode for automatisering av grafer. Analysen skal være klar i løpet av januar.

GSS

Hytte bestilles innen neste uke.

Saker

Sakstittel: Refleksjon etter kurs

Saksnummer: H22-32

SiT er veldig gode å ha, vi må spre kunnskapen om at de kan lage gode kurs tilpasset det gjenger ønsker. Høre om Eirik vil komme og holde minikurs på GSS.

Sakstittel: Ny gjennomgang av oblatsøknader

Saksnummer: H22-33

Vedtak: Drift gir tilbakemelding på det som bør endres, ellers ok.

Sakstittel: Møtene fremover

Saksnummer: H22-34

Vedtak: Neste møte blir mer som en workshop/refleksjon av høsten enn vanlig møte.

Sakstittel: Secret Santa

Saksnummer: H22-35

Diskusjon: Juleavslutningsmøte 30. november, blir grøt, Secret Santa og kos

Vedtak: Blir kos

Sakstittel: Scenetekniske søknader

Saksnummer: H22-36

Vedtak: Det vedtas forhåpentligvis på FS-AU i morgen

Eventuelt

Opptak: teknisk har sendt ut, baksida sender ut førstkommende mandag. Frist settes til 2. januar.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start