Referat 17.02.2015

Tilstede: Magne, Christine, Camilla, Rebecca, Anette, Mads, Klara, Carl

Referent: Carl

For sent: Hanne (anmerkning)

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

Hospitering

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/F-SAU

Prosjekter

FS-bok (Carl og Synne)

STF/Forpleining (Magne)

Husmann (Mads)

Rutebok

Vedtakssaker

Prosjektstilling FG

Diskusjonssaker

Mingle Vingle

Midlertidig funksjonæroblat KSG

GRIF/GSK

Hyttetur

Flerkamera til VK

Parabol til ITK

Eventuelt

Kaffatrakter

Bookerne vil bruke Innsikten

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start