Referat 17.02.2021

Tilstede: Tonje, William, Marianne, Tiril, Mari, Madelen, Cathrine, Ola, Amanda, June

Referent: June

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Saker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start