Referat 17.03.2015

Tilstede: Anette, Mads, Carl, Hanne, Magne, Christine, Synne, Lampe, Klara

Referent: Klara

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start