Referat 17.03.2021

Tilstede: Tonje, Ola, Karoline, Amanda, Madelen, Tiril, June, Cathrine, William.

Referent: Cathrine

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Gjennomgang av gjøremål.

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Forberedt budsjetter til FS i morgen. Noe mail. Regnskap.

HMS

Lite å melde.

Baksida

Hatt samtaler, organisert baksidakurs, oppfølging på mail.

Drift

Hadde besøk av byggeprosjektet på DS.

Teknisk

Lite å melde.

Mediene

Lite å melde.

Kunstnerisk

Medarbeidersamtaler.

FS/FS-AU/GSK

Pauseuke.

Leder

DAHLs.

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Oblatkaos

Saker (Tid settes på hver sak)

Ingen saker denne uken.

Arbeidsdag (5 min)

Oppsummering fra forrige arbeidsdag

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Baksidepunkt: formalisere innmelding av baksidekontakter.

Rundhallen.

Instruksfestede romreservasjoner.

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Går gjennom nye gjøremål.

Bordreservasjon, Storsalen (styret-bordreservasjon@samfundet.no) (1 min)

Sosialt! (1 min)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

Husk: Tøm og slå av kaffetrakter

Lenker: Start