Referat 17082016

Tilstede: Even, Lampe, Line, Synne, Hanne, Sigrid, Øyvind, PF, Anette

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Mye post.

Orienteringssaker

GS økonomi

Planlegger økoforum.

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Vedtakssaker

Ingen.

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start