Referat 17.08.2022

Tilstede:

Referent: Tutta

Innsjekk og rask runde rundt bordet

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs

Orienteringssaker

Økonomi

På ferie

HMS/Kurs

Bestilt kondomer

Baksida

Arbeid med baksidakurs

Drift

Programperiode, nytt valg av DOIF.

Teknisk

Oblater

Mediene

GSS arbeid

Kunstnerisk

Møte kunst og arrangerende

FS/FS-AU/GSK

FS sommerseminar på lørdag, kan bli litt endringer hvordan GS jobber i forhold til Nybygg. Mer informasjon kommer nok etter hvert. FS-AU i morgen, skal snakke om budsjettpremisser for Samf.

Leder

Svart på mail, ISFiT om mini-GSS om ISFiT og KSG som kommer til å søke et midlertidlig oblat.

Saker

Sakstittel: GSS

Jobber videre med GSS, gjennomgang av programmet fra tidligere GSSer. Noen i GS burde reise opp til hytten litt før.

Sakstittel: Semesteret som kommer

Går gjennom årshjulet, ser på viktige ting som skjer og eventuelt andre prosjekter vi vil jobbe med.

Eventuelt

GS-hyttetur

Nora melder at vi bør ha GS-hyttetur. Ingvild melder at dette bør skje etter opptak.

Ingvild har snakket med Jonas

Jonas har informert om at avvik.samfundet.no har smittevern på siden. HMS/baksida bør se på denne. Og fikser også andre ting.

Gjennomgang av nye ToDos

Lenker: Start