Referat 17.09.2014

Tilstede: Carl, Christine, Klara, Synne, Lampe, Anette

Referent: Hanne

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Ingen dette møtet

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Mating av Berit, tømming av Ingrid og Randi, og slå av Vims.

Sosialt

Lenker: Start