Referat 17.10.2012

Tilstede: Raine, Scott, Kasper, Inger Johanne, Randi, Simon, Toska

Referent: Randi

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt, Trond Viggo i Storsalen.

Lenker: Start