Referat 17.10.2018

Tilstede: Anny, Amanda, Sandra, Even, Ane, Ingvild, Bjørn, Gaute, Sigrid, Gustav (sen).

Referent: Gaute

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Har hatt budsjettmøter. Hvis alt gikk etter planen ble vi ferdig i dag. Frist for å levere endelig forslag er satt til 21 oktober.

HMS

PRøver å få avklart mellomdlederkurs, ikke så langt virker det som. Ser på muligheter for intervjuerkurs

Baksida

Ingenting nytt. Vært på baksidekurs og table talk.

DS

Skjer ikke så mye spennende. Vi ser på løsninger på hvordan man kan få Samf til å se mer åpent ut på hverdagene når LUKA er stengt.

Spørsmål: Hvordan går det med TKS/TSS og leggsjekk? Amanda: De ønsker ikke. Det jobbes videre med saken. Gaute nevner dette på GSK neste uke.

Teknisk

Ikke så mye nytt.

Noe dårlig stemning rundt barrikader i Storsalen pga Grease.

Er på GSM 1 time i uken. Synes det tar mye tid, føles veldig unødvendig.

Mediene

Kunstnerisk

Vært på budsjettmøte, sett på skoløsninger

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

SM på K35s venteliste

Fra instruksen for K35, punkt 2.3: "Funksjonærer med minimum to års bindingstid i en fast gjeng på Samfundet."

Enighet: Siden SMs funker ikke har bindingstid på minimum to år er denne saken grei.

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start