Referat 18.01.2012

Tilstede: Simon, Kasper, Raine, Mats, Nina, Ekko, Fride og Nøding

Referent: Nøding

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-06 - Mingle Vingle, våren 2012 v/Raine

9. feb. Klubben. Nøding tar hovedansvar.

V12-08 - Kurs arrangert av Gjengsekretariatet v/Raine

Økokurs = 2. og 7. feb.

Økoforum-tema: Økoinstruks, saksbehandling, kalender/frister, søknad eksterne midler, skyggeregnskap, (budsjettering), gjennomgang okonomi.samfundet.no.

Stille med kaffe og kaker. Tidspunkt: Klubben 14. feb. kl 1800

V12-11 - Sceneteknisk Fond og Investeringsplaner v/Ekko

Tidligere planer blir forkastet. Gjengene lager nye planer for STF som leveres innen nytt møte 9. feb. Max ca 900K fra fondet i 2012.

V12-12 - Prinsipper for romdisponering.

Foreslåtte endringer oversendes til GSK for behandling der.

V12-13 - Opptak i Gjengsekretariatet, V2012.

Søker medlemmer til bla. Øko, Kunstnerisk, HMS.

V11-18 - Elektronisk Gesims

Raine tar kontakt med de respektive parter for videre arbeid, stått i ro siden før UKA grunnet arbeidsmengde hos de involverte.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start