Referat 18.01.2017

Tilstede: Sigrid, Anette, Ragnhild, Øyvind, Øyvind, Hanne, Line

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Økonomiinstruks fra Dag

Jobber med utformingen

Støtte til alkoholfrie arrangementer

Vi har ikke midler til å dele ut, GS deler ikke ut støtte til sosialt.

Opptak

Vi har nå ledig flere verv.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start