Referat 18.01.2023

Tilstede: Ingvild, Sigrid, Vegard, Johanne, Sebastian, Bjørn, Nora, Ella og Miriam

Referent: Erik

ToDOs

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Jobber med å bokføre alle pengen vi har brukt til GSS.

Prosjekt

Skrevet en todo for hva vi har lyst til å gjøre dette semesteret. Skal ha et møte på fredag med VO-teknisk angående HMS-forum og de tekniske gjengene.

Baksida

Planlagt diskusjonsøkt til GSS. Tre fulle baksidakurs, skal sette opp et til.

Drift

Arrangerende x kunst møte i dag, møte med brede om ksg og nybygg, ksg skal ikke omstrukturere med pga UKA, trenger overskudd, ds mandag (sent referat): skal begynne å pante plastkopper på huset.

Teknisk

Oblatsøknader behandlet, snakket med potensielle søkere, snakket litt nybyggplan med Max (venter på tilbud fra leverandører før vi kan gå videre), gjengsjefer har det fint og har kost seg på GSS.

Mediene

Kunstnerisk

Meglet litt, hjulpet kunstneriske med å snakke med arrangerende. Fikset oblatsøknader.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter (5 min)

GSS

Evaluering

Mat

Hytta

Koordinering av oss

Faglig opplegg

Sosiale opplegg

Generelle tilbakemeldinger:

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Besøk av Nybyggkomiteen

Saksnummer: H23-01

Vi får besøk av nybyggkomiten. Vi tok runden rundt bordet og fikk gi tilbakemeldinger på hva nybyggkomiteen har kommet frem til. Frida tok notater.

Sakstittel: SIGP

Saksnummer: H23-02

Vi må orge! Vi er på lag med TSS og alle i FSUG. Noen må ta kontakt på mail med de andre fra FSUG. Deretter finner de ut av SIGP-general.

Sakstittel: Betaling gensere

Saksnummer: H23-03

GS-øko sender ut melding angående betaling av gensere.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Lenker: Start