Referat 18.04.2018

Tilstede: Gustav, Even, Bjørn, Sandra, Amanda, Anny, Gaute, Ingri, Ane, Ingvild, Erlend

Referent: Sigrid

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start