Referat 18.11.2013

Tilstede: Camilla, Scott, Magne, Randi, Carl, Simon, Raine og Toska.

Referent: Raine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Lucas!

Lenker: Start