Referat 18.09.2019

*Tilstede: Anny, Fredrik, Ane, Ingvild, Marianne

*Referent: Fredrik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonss- og Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start