Referat 18.11.2020

Referent: Fredrik Akre

ToDos

Referent: Føre offentlig protokoll fra forrige møte (Fredrik)<< ToFail

Referent: Føre offentlig protokoll fra møtet (Cathrine)

Fredrik: Finne ut hvem som mangler fra trivselsundersøkelse.<<ToFail

Fredrik: Fjerne månedens GSS fra prosjekter.<<Tofail

Tonje: Prat med AU ang. ksg oblatene. ToDone

Mari: Purr på tilbakemelding fra GSS ToDone

Mari: Avtale Erfaringsoverføring ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Jobbet med Sturla ang. spørsmål dra gjengene.

HMS

Magne og Nora tok over saken fra DG.

Baksida

Ikke hensiktsmessig å nevne saker.

DS-møtereferat

Samarbeid med Mangus og FS

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

GS-bok

Dokumenter samles inn.

FS-bok

Husorden til UKA fikk ikke bli oppdatert enda, skal bli tatt opp rundt april. Vi skal la Husordenen for UKA-19 stå i FS-bok. Det som UKA ville endre på i Delegasjonsreglementet, må de legge inn en egen søknad på. Søkes ved neste FS.

Trivselsundersøkelse

Ikke hensiktsmessig å referatføre.

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start