Referat 19.01.2022

Tilstede:

Tutta, Ola, Madelen, Karoline, Vegard, Ella, Nora, Miriam, Kristina, William, Bjørn & Mikkel

Referent: Mikkel

ToDos

Post og referat

Økonomi MG Merch 😫💅

HMS/Kurs Kontaktet MG-video Mingle Vingle Videoen

Baksida Trivselsundersøkelse

Drift Valg ny DOIF Satt frist for nye oblater

Teknisk

Mediene Oblater

Kunstnerisk KF (møte), kurs av kunst (m/arr og teknisk)

FS/FS-AU/GSK FS: Masse Nybygg.

GSK: I hovedsak en del info om semesterstart.

FS-AU i morgen. Vi presenterer litt fra Trivselsundersøkelsen og lufter TK4-prosjektet.

Leder Trivselsundersøkelsen og møter. GS-intro for Vegard.

Prosjekter

Trivselundersøkelse - Workshop Opprydning i GS-disk og overgang til G Suite

Saker

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start