! Referat 19.02.2020

Tilstede: Ane, Anny, Ingvild, Tiril, Tonje, Sandra, Ola, Regine

Referent: Ingvild

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start