Referat 19.03.2013

Sted: Strossa

Tilstede: Kasper, Raine, Randi, Toska, Carl, Scott

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Revidert Budsjett 2013 v/GS-øko (15min)

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Endring av Instruks for funksjonærer. (=fjerning av følgerett)

STF-medlemmer

Korinstruks (Avtaler med tilknyttede foreninger)

Instruksen/avtalen bør slipes ned til følgende:

Jurymedlem til SIGP

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Edgar.

Lenker: Start