Referat 19.03.2014

Tilstede: Lampe, Synne, Camilla, Bente, Mads, Kasper, Magne

Referent: Magne

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V14-14 Revidert budsjett 2014

V14-15 Kursing av GS

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start