Referat 19.04.2017

Tilstede: Line, Gaute, Even, Hanne, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Trenger å få vite om noen av driftende gjenger har endringer i budsjetter.

Snakker om budsjett i forhold til UKA. Ideelt sett er det to helt separate budsjetter, slik at det kan gå på to regnskap. Ingen i Samf har innsikt i UKEbudsjettet, og UKA har ikke innsyn i Samf-budsjettet.

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Skal høre med baksidekontaktene og høre om de vil ha et forum til.

DS-møtereferat

Møte på kommende mandag

Teknisk

Snakker om akustiske plater på veggene inn til GS.

Korene har fått beskjed av teknisk sjef at det ikke vil bli rigget mic-er i taket.

Mediene

Kunstnerisk

Spørsmål om FK har interesse av å mic-e opp storband. Finnes midler til kursing, vil FK kurses i dette? Kunne trolig beroliget Storbandene mtp at det ikke blir rigget mic-er i taket.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start