Referat 19.04.2023

Referent: Tutta

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Lite nytt. litt faktura godkjenning. se om jeg får litt mer penger til GS. Prøver å grunnlegge godt for FS hvorfor vi skal ha 27 k ekstra. mentale forberedelser.

Prosjekt

Var på workshop med KF. Det var gøy og lærerikt.

Baksida

Fulgt opp litt ting og hatt møte med KSG

Drift

Sol skinner og ølen er billigere. Drift søker om flere oblater, jeg har vært på runde innom (nesten alle) gjengene og undergruppene i Drift for å blæste opptak til GU. Håper nye VO-drift blir sprellete og gøy, store sko å fylle ;-) DS på mandag: valg av driftsrepresentant.

Teknisk

Har jobbet med oblatsøknader og mast på folk fra den andre siden av atlanterhavet, pluss sett på søknad om penger til reperasjon av VK-kamera.

Mediene

Kunstnerisk

Vært i møte m/Nora H om kunst. Preppet workshop med kunst om opptak, hatt workshop med kunst om opptak. Hatt medarbeidersamtaler. Rådført litt folk i oblatsøknader (saldo har også hjulpet her thanku), KF i dag. Blæstet GU-verv til TSS og skal til Strindens i pausen nå for å blæste.

FS/FS-AU/GSK

Friuke, FS-AU i morgen.

Leder

*Kaffesamtaler med potensielle GU-ledere?? *Møte med ISFiT *Mail *Var på workshop med Kunst

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Oblatsøknad KSG

Saksgrunnlag: Se mail, søknad KSG-it

Diskusjon:

Vi synes selve søknaden ser bra ut. Den sendes videre.

Vedtak: Denne godkjennes og sendes til FS.

Sakstittel: Oblatsøknad Strindens

Saksgrunnlag: Se mail, to funkeoblater.

Diskusjon:

Timetelling liker FS ikke, må fjerne dette. Videre bør de to søknadene merges. Ha et avsnitt om strindens generelt, så et om muskel og så et om øko, og liten oppsummering på slutten.

Vedtak: Godkjennes etter at Tutta har merget de to delene.

Sakstittel: Oblatsøknad FG

Saksgrunnlag: Se mail

Diskusjon:

GS føler at FG ikke hører på oss mtp. format og innhold. Skal vi bare sende den videre?

Vedtak: Vi sender denne videre, liker den ikke, men de hører ikke på oss.

Sakstittel: Oblatsøknad ITK

Saksgrunnlag: Se mail 3 funkeoboater

Diskusjon:

Denne er blitt bedre, Vegard liker det han ser. De har tabell. Problemet er at tabellen er feil vei. De har ikke tatt med tidligere kull i beregningen, de har heller ikke tatt med hvor mange de er nå vs. hvor mange de blir. Tabellen gir ikke mening, det er veldig synd. De har skrevet at 5+5 15 og 5 15. Dårlig matte.

Vedtak: Vegard melder til Thea om å fikse tabellen. Thea svarte og den er nå fikset. ITK fikk til matte.

Sakstittel: Rødvinsmøte + generalforsamling nest euke

Vedtak: Vi inviterer de nye på rødvinsmøte. Det blir genfors og rødvinsmøte etterpå.

Sakstittel: Tiden fremover

Saksgrunnlag: Det kommer mange nye mennesker snart og det velges ny leder på GSK 27.april, vi burde planlegge for noe sosialt så de blir kjent med oss og vi med de!

Vedtak: Vi inviterer alle nye på cava kommende søndag, 30. april!

Sakstittel: Søknad TKS/TSS

Saksgrunnlag: Se mail

Diskusjon:

Den er fin, enkel og chill.

Vedtak: Sender den til FS.

Link til dokument om saksnummer
HER

Sakstittel: Baksida-daljer

Saksgrunnlag: Vise at baksida er en viktig rolle, hype opp og synliggjøre baksidakontaker

Vedtak: Ingvild hjelper Sol/baksida å sende en søknad.

Sakstittel: Hybel

Saksgrunnlag: FSUG hybel - hva skjer? Ella har vært på hybelforum og vil ha innspill på hvilken hybel vi vil ha. De fleste på møtet vil ha en mellomting mellom rolig hybel og partyhybel. Det er ikke en stor hybel og er lavt under taket, vil ha inspo fra KU. Ser for seg bar, sittegruppe og smart bord(som man kan fjerne).

Vedtak: Nærmeste nabo til KU, Styret og Soci - så nok steder å rave på. Per nå. Hybelkomiteen tar innspill videre.

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Sette dato til GSS v/Tutta

Den må settes asap, hilsen kunst. UKEsemester er stress, så det er veldig få datoer å ta av.

Ingvild: Foreslår at Johanne og Erik sender en doodle til GSK og spør hva som passer: uke 34, 35 eller 36. Husk å send til kunstnerisk@samfundet.no

GSK referent v/Ingvild

Ingvild: Thea skal lede møte neste GSK, hun skulle egt. være referent. Er det noen som har lyst og mulighet til å være referent.

Stille i rommet. Ingvild tvinger det på noen andre. Kanskje Nora kan.

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start