Referat 19.09.2012

Tilstede: Raine, Randi, Toska, Fride, Simon, Kasper, Inger Johanne

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start