! Referat 19.10.2016

Tilstede: Hanne, Line, Sigrid, Anette, PF, Øyvind L, Even

Referent: Øyvind L.

ToDos

Post og referat

Ingenting

Orienteringssaker

GS økonomi

Har hatt de siste økomøtene

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Skal delta på Nasjonal lykkepromillekonfekanse. Blitt kontaktet av AA.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Ikke tilstede

Vedtakssaker

Søknad Kjellerbandet Cassa Rossa, utsettes

Diskusjonssaker

GS-budsjett 2017

Instuksendring VK

Baksida

Ventilasjon Låfte

Passordbeskyttede instrukser på gs.samfundet.no

Eventuelt

Ingenting

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start