Referat 19.10.2022

Tilstede: Sebastian, Nora, Johanne, Ingvild, Erik, Vegard, Ola, Bjørn, Miriam, Tutta

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Prosjekt

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Saker

Instruks for GS

Noen mindre endringer.

IT-forum søker støtte fra GS-potten

Saksnummer: H22-28

Søknad om støtte til workshop for IT-ansvarlige på Huset. Vedtatt.

Instruks for Tåkeheimen

Noen mindre endringer.

Søknad ARK

Søknad om støtte til ARKs jubileumsbok. Underkjent

Eventuelt

Offentlig protokoll

Fortsatt hensiktsmessig å ha? Tar en evaluering med Daglig leder og se an fra neste semester.

Hva gjør vi med hybelrenslighet?

Mangelfull gjennomføring av dovask den siste tiden. Dialog med BSF om oppfølging av rutiner og forslag til forbedring av disse.

Punktlighet

Ønske om at folk sier fra tidligere om de ikke kommer på møte

Instagram

Ønske om mer aktivitet på GS' instagramkonto

Daljer

Daljer for medlemskap/panging i GS? Vurderes til våren

Dører

Finnes det en oversikt over hvilke dører man kan gå gjennom når? Ja.

Medarbeidersamtaler

Skal alle gjenger ha medarbeidersamtaler? Kan ikke pålegge noen noe, men burde ihvertfall være et åpent tilbud om det.

Hva er rødvinsmøte

Forklaring rundt hva rødvinsmøte er

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start