Referat 20.01.2016

Tilstede: Mads, Geir, Sigrid, PF, Hanne, Anette, Line, Synne

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

VK og Flerkamera

Billettavgift

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start