Referat 20.01.2021

Tilstede: Tonje, Ola, Madelen, Tiril, Fredrik, Marianne, Amanda, Cathrine og Mari.

Referent: Cathrine

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Lite.

HMS

Mye møter om Korona.

Baksida

App.

DS

Planlegging og koordinering rundt åpning.

Teknisk

Mail.

Mediene

Oblater.

Kunstnerisk

Mail.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter (5 min)

GS-bok

Det arbeides med GS-bok.

Trivselsundersøkelse

GS arbeider med å ferdigstille trivselsundersøkelsen fra høsten 2020.

Månedens GSS

GS ferdigstiller opplegg for GSS V2021.

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Valg av nestleder / fordeling av underverv

Saksnummer: V21-04

Sakstittel: Møter i semesteret

Saksnummer: V21-05

Sakstittel: Opptak

Saksnummer: V21-06

Sakstittel: Mingle vingle

Saksnummer: V21-07

Sakstitel: Oblater

Saksnummer: V21-08

Arbeidsdag (5 min)

Oppsummering fra forrige arbeidsdag

Neste arbeidsdag

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Økonomisk støtte til Regi.

Saker i omløp (5 min)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

Referatføres ikke.

Sosialt! (1 min)

Referatføres ikke.

Lenker: Start