Referat 20.02.2014

Tilstede: Mads, Øyvind, Carl, Synne, Kasper, Camilla, Bente

Referent: Bente

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Lørdag

Diskusjonssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start