Referat 20.03.2019

Tilstede: Anny, Ingvild, Ingri, Marte, Sandra, Regine, Ane, Bjørn

Referent: Regine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Investeringssøknader V19

R001 og R003 går videre. R002 går tilbake med tilbakemeldinger.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start