Referat 20.04.2016

Tilstede: Anette, Line, Lampe, Even, Mads, Øyvind, Synne, Hanne, PF, ikke Geir

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Kor og romfordeling

Valg av GS-leder/nestleder H16

STF og arrangøravgift

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

V16-46 Gjengsammensetning og antall funker i VK

V16-47 Dato for GSS

V16-48 Bevilgning til Arkivet

V16-49 Oppussing av Psildre

V16-50 Revidert budsjett 2016

Eventuelt

Middag med Styret.

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start