Mange av postene i referatet er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 20.04.2022

Tilstede: Ola, Bjørn, Nora, Mikkel, William, Vegard, Ingvild, Ella, Kristina

Referent: Bjørn

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start