Referat 20.08.2014

Tilstede: Rebz, Camilla, Synne, Magne, Carl, Lampe, Mads

Referent: Mads

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H14-9 - GSS

H14-10 - GS-jubileum

H14-11 - Opptak - status

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start