Referat 20.09.2017

Tilstede: Ambrosia, Amanda, Ingri, Sigrid, Line, Hanne, Even, Gaute, Gustav

Referent: Ambrosia

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start