Referat 20.10.2021

Tilstede: Tonje, Tirill, Tutta, Mikkel, Miriam, Bjørn, Karoline

Referent: Karoline

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Ikke ført orienteringspunkt.

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start